Informacje dla inwestorów

Notowania akcji PKO Banku Polskiego S.A. na GPW w Warszawie

W 2023 roku kurs akcji PKO Banku Polskiego S.A. wzrósł o 66,1% i na koniec roku wyniósł 50,32 PLN, osiągając w ciągu roku poziom 51,5 PLN, najwyższy od kryzysu zainicjowanego upadkiem banku Lehman Brothers. Tak silny wzrost ceny akcji był wynikiem znacznego wzrostu zysku na akcję oraz podwyższenia wyceny wyrażonej jako wskaźnik C/WK spowodowanej poprawą zwrotu z kapitału oraz obniżeniem kosztu kapitału rynku polskiego.

Na koniec 2023 roku PKO Bank Polski S.A. był największym krajowym bankiem notowanym na GPW w Warszawie. Na koniec ostatniej sesji 2023 roku inwestorzy wyceniali jego wartość na 62,9 mld PLN.

Duża płynność i wysoka kapitalizacja powodują, że akcje Banku wchodzą w skład wielu indeksów giełdowych tj. indeksu dużych polskich spółek WIG20 i WIG30, indeksu sektora bankowego WIG-Banki, indeksu spółek reprezentujących najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności WIG-ESG, indeksu rynków wschodzących MSCI Emerging Markets oraz indeksu dużych spółek FTSE Russell i STOXX Europe 600.

 

Podstawowe dane na temat akcji PKO Banku Polskiego S.A.

2023 2022
Cena akcji na koniec roku (PLN) 50,32 30,29
Maksymalna cena akcji (PLN) 51,50 50,44
Minimalna cena akcji (PLN) 24,83 21,14
Stopa zwrotu od początku roku (%) 66,13 -27,57
Liczba akcji 1 250 000 1 250 000
Kapitalizacja na koniec roku (mln PLN) 62 900,0 37 862,5
Średni wolumen obrotu na sesję 2 685 704 3 483 522
Udział w obrotach (%) 8,86 9,64
Średnia liczba transakcji na sesję 7 736 8 110
Zysk na akcję (PLN) 4,40 2,65
Wartość księgowa na akcję (PLN) 36,18 28,57
Wskaźnik C/Z (x) 11,43 11,43
Wskaźnik C/WK (x) 1,39 1,06
Źródło: Dane na podstawie statystyk GPW

Kurs akcji PKO Banku Polskiego S.A. i kapitalizacja na tle banków konkurencyjnych

Relacje inwestorskie

PKO Bank Polski S.A. regularnie pozostaje w kontakcie z inwestorami i analitykami rynku finansowego dążąc do utrzymywania wysokich standardów komunikacji. Przedstawiciele Banku zapewniają przejrzysty, rzetelny i kompletny dostęp do informacji na temat funkcjonowania Banku, wyników finansowych oraz sytuacji sektora bankowego. Bank umożliwia kontakt w różnych, preferowanych przez inwestorów i analityków, formach.

W 2023 roku miały miejsce 342 spotkania inwestorskie:

  • wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku prezentowane były po każdym kwartale przez Zarząd Banku; prezentacja wyników transmitowana była w Internecie,
  • Zarząd Banku uczestniczył w szeregu konferencji inwestorskich organizowanych przez firmy maklerskie: odbyło się 277 spotkań podczas 16 konferencji stacjonarnych oraz 4 konferencji on-line z inwestorami z Polski (42%), Wielkiej Brytanii (32%), pozostałych krajów europejskich (14%), Ameryki Północnej (głównie z USA) i Ameryki Południowej (9%), Azji (3%) oraz Afryki (1%),
  • odbyło się 61 spotkań indywidualnych, z czego 23 w formie online oraz 38 bezpośrednio w siedzibie Banku.

Bank PKO Bank Polski S.A. jest spółką obserwowaną przez szerokie gremium analityków biur maklerskich, którzy na bieżąco wydają rekomendacje podmiotom notowanym na GPW w Warszawie. Na koniec 2023 roku 18 analityków krajowych i zagranicznych publikowało raporty i rekomendacje dla akcji Banku. Średnia cena docelowa dla akcji Banku na koniec 2023 roku wyniosła 53,4 PLN.

Na stronie internetowej Relacji Inwestorskich https://www.pkobp.pl/relacje-inwestorskie/, Bank niezwłocznie publikował wszystkie informacje istotne dla inwestorów i akcjonariuszy Banku. W 2023 roku, Bank po raz kolejny uruchomił raport roczny online w postaci serwisu internetowego w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (https://raportroczny2022.pkobp.pl/ https://raportroczny2022.pkobp.pl/en/), co ułatwia dotarcie do kluczowych informacji finansowych oraz biznesowych.