List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. zanotowała w 2023 roku zysk na poziomie 5,5 mld zł. Jednocześnie suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 502 mld zł, po raz pierwszy przekraczając symboliczną wartość pół biliona złotych. Osiągnięte wyniki umożliwiły spełnienie wymogów do wypłaty dywidendy na poziomie 75 proc. zysku netto za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 roku zaliczony już do funduszy własnych, co w swoim stanowisku z lutego tego roku zaznaczyła Komisja Nadzoru Finansowego.

Grupa PKO Banku Polskiego zwiększyła udziały w rynku oszczędności (21,3 proc.), kredytów (18,1 proc.), sprzedaży kredytów hipotecznych (35,9 proc.) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,1 proc.). Spółki Grupy Kapitałowej intensywnie rozwijały się i mocno zaznaczyły swoją obecność na rynku. Sprzedaż PKO Leasing wzrosła do 12,3 mld zł, a spółka ma 12 proc. udziału w rynku wartości środków oddanych w leasing. PKO Bank Hipoteczny to największy emitent listów zastawnych w Polsce. PKO Faktoring to druga największa firma faktoringowa w kraju pod względem liczby klientów. PKO TFI ma dziś 20 proc. udziałów w rynku funduszy detalicznych. Te osiągnięcia pomagają Grupie tworzyć hub usług bankowych i pozabankowych oferujący klientom dopasowane produkty w zależności od ich potrzeb.

Jednocześnie wolumen finansowania projektów zrównoważonych i transformacyjnych w 2023 r. wzrósł o 2,2 mld zł, a liczba klientów korporacyjnych korzystających z kredytów na projekty zrównoważone wzrosła o 30 proc. r/r. Bank przystąpił także do organizacji Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), której metodyka umożliwia zharmonizowane podejście do oceny i ujawniania emisji gazów cieplarnianych w portfelu kredytowym banku.

Dotychczasowy rozwój i osiągane sukcesy to przede wszystkim wynik zaangażowania i profesjonalizmu pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. To oni swoją codzienną pracą zdobywają zaufanie blisko 12 milionów Polaków i sprawiają, że bank staje się instytucją innowacyjną, gotową do kolejnych wyzwań. Chciałbym także podziękować Klientom. Bez Was rozwój Grupy nie byłby możliwy. Dziękuję w imieniu swoim, całego zarządu, jak i wszystkich pracowników.

Rok 2024 otworzył kolejny rozdział w historii banku. Jestem przekonany, że rozpoczęte zmiany zdecydowanie zwiększą przewagę rynkową banku oraz rozpoczną proces transformacji w stronę nowoczesnej instytucji finansowej działającej w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej. PKO Bank Polski to nowoczesny i nieustannie rozwijający się bank, którego sukces buduje zespół doświadczonych profesjonalistów. Wspólnie z nimi nowy zarząd przeprowadzi bank i całą Grupę Kapitałową przez najbliższe wyzwania i stworzy fundamenty pod kolejne sukcesy.

Z wyrazami szacunku

Szymon Midera

Członek Rady Nadzorczej delegowany
do czasowego wykonywania czynności
Wiceprezesa Zarządu Banku, kierujący pracami Zarządu