Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość

Zysk netto banku w 2023 r. wyniósł 5,5 mld zł a rentowność – mierzona zwrotem z kapitału – osiągnęła poziom 13,3%. Aktywa przekroczyły wartość pół biliona złotych, dzięki czemu umocniliśmy pozycję lidera w polskim sektorze bankowym. Liczba klientów przekroczyła 11,9 mln a udzielone finansowanie wyniosło 262,9 mld zł. Umocniliśmy pozycję lidera w polskim sektorze bankowym, zwiększając udziały rynkowe we wszystkich kluczowych obszarach.

Zobacz więcej

Nasze wyniki

5 502 mln zł

Zysk netto osiągnięty dzięki wzrostowi wyniku z działalności operacyjnej

31,6%

Wskaźnik koszty / dochody wskazujący na wysoki poziom efektywności operacyjnej

4,4%

Marża odsetkowa
(poprawa o 139 pb r/r)

50 pb

Koszt ryzyka
(skuteczne zarządzanie oraz rekordowo niski poziom NPL)

17,77%

CET1 = Tier1
(silna baza kapitałowa)

11,9 mln

Liczba klientów

>5 mln

Liczba klientów primary, dla których jesteśmy bankiem pierwszego wyboru

9,3 mln

Liczba rachunków

263 mld zł

Udzielone finansowanie

399 mld zł

Depozyty klientów

-12,5% r/r

Spadek emisji w banku
(Zakres 1 i 2)

98%

Wskaźnik relacji wynagrodzenia kobiet do mężczyzn w banku

17

Średnia liczba godzin szkoleń w roku na pracownika

35

Średni wynik eNPS w banku

410 mln zł

Wartość preferencyjnych kredytów studenckich

22,6%

Udział w rynku kredytów dla osób fizycznych
(+1,2 p.p. r/r)

24,2%

Udział w rynku kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych
(+1,4 p.p r/r)

14,0%

Udział w rynku kredytów dla podmiotów instytucjonalnych
(+1,0 p.p. r/r)

21,3%

Udział w rynku oszczędności
(+1,3 p.p. r/r)

18,9%

Udział w rynku depozytów
(+1,3 p.p. r/r)

List Prezesa Zarządu

Dotychczasowy rozwój i osiągane sukcesy to przede wszystkim wynik zaangażowania i profesjonalizmu pracowników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. To oni swoją codzienną pracą zdobywają zaufanie blisko 12 milionów Polaków i sprawiają, że bank staje się instytucją innowacyjną, gotową do kolejnych wyzwań. Chciałbym także podziękować Klientom. Bez Was rozwój Grupy nie byłby możliwy. Dziękuję w imieniu swoim, całego zarządu, jak i wszystkich pracowników.

Więcej

Realizacja celów strategicznych

Lider mobilnej bankowości

10 lat

Aplikacji IKO

>100

Funkcjonalności aplikacji IKO
na koniec 2023 roku

8,7 mld

Logowań do aplikacji IKO od chwili uruchomienia

ESG w banku

ŚRODOWISKO

Celem strategicznym Banku jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2030 r.

Nasze cele biznesowe chcemy osiągać w sposób minimalizujący wpływ działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne oraz ograniczający wpływ zmian klimatycznych na działalność banku. Wspieramy rozwój energetyki odnawialnej udzielając finansowania na rozwój lądowych i morskich farm wiatrowych oraz projektów fotowoltaicznych. Oferujemy coraz więcej produktów wspierających ochronę środowiska.

Więcej

SPOŁECZEŃSTWO

Odpowiedzialnie dbamy o interesy naszych klientów, pracowników i społeczności lokalnych

Jako jeden z największych pracodawców w Polsce zobowiązujemy się do prowadzenia i promowania uczciwego biznesu, budowy etycznej kultury organizacyjnej oraz przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, między innymi, realizując na szeroką skalę program ugód w odniesieniu do kredytów hipotecznych w CHF. Wspieramy rozwoju i komfort pracy naszych pracowników oraz angażujemy się w pomoc i współpracę ze społecznościami lokalnymi.

Więcej

ZARZĄDZANIE

Promowanie różnorodności jest obecne w wielu aspektach działalności banku

Dbamy o to, by różnorodność jako wartość, ale też jako praktyka, były obecne w kulturze organizacyjnej, podejmowanych inicjatywach, działaniach oraz w politykach, przepisach i procesach. Budując zespoły rozumiemy, że różnorodność jest ich atutem wspierającym tworzenie innowacji i zwiększanie sprawności działań operacyjnych. Jednym z ważnych celów nowej strategii jest zachowanie znaczącego udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich.

Więcej