Ratingi

Ratingi PKO Banku Polskiego S.A.

Oceny wiarygodności finansowej PKO Banku Polskiego S.A. są przyznawane przez agencję ratingową Moody’s Investors Service, która nadaje Bankowi rating płatny.

Moody’s Investors Service
Ocena depozytów długoterminowa A2 z perspektywą stabilną
Ocena depozytów krótkoterminowa P-1
Ocena zobowiązań (senior unsecured) A3 z perspektywą stabilną
Ocena zobowiązań Programu MTN (P)A3
Ocena innych zobowiązań krótkoterminowych Programu (P)P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta (CR) krótkoterminowa P-1(cr)
FTSE Russell 3,3
MSCI A
Sustainalytics 23,5 (Średnie)
V.E 46

Oceny ratingowe PKO Banku Hipotecznego S.A. na 31 grudnia 2023 roku (rating płatny)

Moody’s Investors Service
Rating emitenta długoterminowy A3
Rating emitenta krótkoterminowy P-2
Ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa A2
Ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa P-1
Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowa A2(cr)
Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowa P-1(cr)
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w PLN Aa1
Rating dla emitowanych listów zastawnych denominowanych w EUR Aa1

Ratingi dla emitowanych listów zastawnych są potwierdzane przy każdej emisji.

KREDOBANK S.A. posiadał na 31 grudnia 2023 roku poniższe oceny przyznane przez ukraińskie agencje ratingowe.

 

Oceny ratingowe KREDOBANK S.A. na 31 grudnia 2023 roku (ratingi płatne)

Agencja ratingowa „Expert-Rating”
Rating kredytowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Agencja ratingowa „Standard-Rating”
Rating kredytowy długoterminowy w skali krajowej uaAAA z perspektywą stabilną
Rating kredytowy krótkoterminowy w skali krajowej uaK1 z perspektywą stabilną
Rating depozytów w skali krajowej ua1 z perspektywą stabilną

Długoterminowy rating kredytowy KREDOBANK S.A. w skali krajowej odpowiada poziomowi inwestycyjnemu, a więc spełnia wymogi aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie lokowania środków rezerw ubezpieczeniowych przez firmy ubezpieczeniowe oraz aktywów funduszy emerytalnych.